Giới thiệu về nhà thơ Vũ Mão

1. Tiểu sử:


 • Nhà thơ Vũ Mão Sinh ngày: 19 tháng 12 năm 1939 tại Hà Nội
 • Quê gốc ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.
 • Làm liên lạc viên của Quân giới Việt Nam từ năm 1949 đến 1951, tham gia thiếu sinh quân Việt Nam năm 1951, sau đó đi học ở Trường thiếu sinh quân Việt Nam tại Quế Lâm, Trung quốc, từ năm 1951 đến năm 1954 và học văn hóa tại Nam Ninh, Trung Quốc từ năm 1954 đến năm 1957. Học trường Ngô Quyền, Hải Phòng từ cuối năm 1957 đến 1960. Học ngành Thủy nông và quy hoạch thủy lợi tại Học viện Thủy lợi Điện lực (nay là trường Đại học Thủy lợi Hà Nội) từ năm 1960 đến năm 1964.


2. Quá trình công tác:

 • Làm cán bộ giảng dạy tại Trường Đại học thủy lợi từ năm 1964 đến 1971.
 • Năm 1971 chuyển về công tác tại Ty Thủy lợi Quảng Ninh làm đội trưởng đội quy hoạch, từ cuối 1971 là Phó Ty Thủy lợi.
 • Năm 1976 đến năm 1979 làm Trưởng ty Thủy lợi.
 • Tháng 1 năm 1979 làm Bí thư huyện ủy huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh đến năm 1980.
 • Sau đó làm Bí thư tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Quảng Ninh năm 1980.
 • Từ tháng 11 năm 1980 làm Bí thư trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phụ trách tổ chức.
 • Tháng 4 năm 1982 đến tháng 11 năm 1987 là Bí thư thứ nhất Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tháng 5 năm 1987 được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa 8.
 • Từ tháng 7 năm 1987 đến tháng 7 năm 1992 là Ủy viên Hội đồng Nhà nước.
 • Từ tháng 7 năm 1987 đến tháng 6 năm 1988 là Chủ nhiệm ủy ban Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội.
 • Từ tháng 12 năm 1987 đến tháng 7 năm 1992 là Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội và hội đồng nhà nước.
 • Từ tháng 7 năm 1992 đến tháng 7 năm 2002 là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội.
 • Từ tháng 7 năm 2002 đến tháng 7 năm 2007 là Đại biểu Quốc hội, Ủy viên ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội.
 • Ông nghỉ hưu từ tháng 1 năm 2008. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam các khóa 5, 6, 7, 8, 9 (từ năm 1982 đến năm 2006), Ủy viên Ủy ban Thường vụ quốc hội các khóa 9, 10, 11.
 • Ông hiện nay sống tại Hà Nội và là Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Căm Pu Chia, Trưởng ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Trung ương, Trưởng ban Liên lạc Cựu thiếu sinh quân Việt Nam.
 • Ông cũng được biết đến như một người khởi xướng và tổ chức sáng kiến đổi mới hoạt động của Quốc hội Việt Nam.

3.  Suy tư:
“ Đất là vàng quyền quốc gia công thổ,
Đất quặn đau trằm bặp đến thế sao;
Có những người đem tài năng thi thố,
Giàu ụ lên từ đất vẻ thanh cao. ”


4. Công trình công bố:
 - Thơ: Hương sắc, Dòng thu
- Âm nhạc: Về làng quê, Từ ấy (phổ nhạc, thơ: Tố Hữu), Mái trường thân yêu