Thứ Ba, 14 tháng 2, 2012

Một số hình ảnh về hoạt động của nhà thơ Vũ Mão