Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Nụ và hoa

Cứ làm nụ mãi đi
Hoa nở để làm chi
Rồi phai tàn nhạt úa
Gió phũ phàng cuốn đi

Cứ làm nụ mãi đi
Trong nắng chẳng hề chi\
Trong vòng tay e ấp
Thắm mãi buổi xuân thì

------
Từ Savanakhet nhớ về Hà Nội