Thứ Sáu, 19 tháng 4, 2013

Hà Nội thu này

Hà Nội gọi thu về
Tây Hồ xanh đam mê
Sâm cầm nghiêng đôi cánh
Phương xa vời có nghe!

Phố cổ gợi mùa mưa
Sương khuya gió nhẹ đưa
Đôi từng đôi sánh bước
Ta sánh cùng thu mơ.